NAJNOWSZE

Dołącz do sympatyków akcji

NAJNOWSZE

05-paź-14 17:37
Dobrodzień (Guttentag)

Za Żydami z przedwojennego Dobrodzienia tęskni moja znajoma- wspaniała, starsza pani...

zobacz...

02-maj-14 19:15
Akcje

W dniach 1-7 lipca 2014 już po raz dziewiąty w Krakowie odbędzie się Szkoła Letnia "Nauczanie o Holokauście" organizowana wspólnie przez Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Illinois Holocaust Museum and Education Center (Skokie USA), we współpracy z licznymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi. Bezpłatny program adresowany jest do nauczycieli, edukatorów i liderów organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką Zagłady.

zobacz...

29-kwi-14 05:10
Zary

Urodziłem się Polsce i mieszkałem do dwudziestego drugiego roku mojego źycia. Polska była moją ojczyzną i mój ulubiony kraj.

zobacz...Studia podyplomowe "Pokojowe rozwiązywanie konfliktów. Ekumeniczne drogi pojednania" - Opole

Data wydarzenia:

Cel akcji:
Mam zaszczyt i szczęście brać udział w nieprawdopodobnym wydarzeniu. A oto szczegóły: Europejska Katedra Jean Monnet na Uniwersytecie Opolskim uruchomił Studia podyplomowe "Pokojowe rozwiązywanie konfliktów. Ekumeniczne drogi pojednania". Kierownikiem Studiów jest ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej. Studia spełniają wymogi studiów podyplomowych doskonalących Studia Podyplomowe Pokojowe rozwiązywanie konfliktów.

Opis:

Mam zaszczyt i szczęście brać udział w nieprawdopodobnym wydarzeniu.

A oto szczegóły: Europejska Katedra Jean Monnet na Uniwersytecie Opolskim uruchomił Studia podyplomowe "Pokojowe rozwiązywanie konfliktów. Ekumeniczne drogi pojednania". Kierownikiem Studiów jest ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej. Studia spełniają wymogi studiów podyplomowych doskonalących Studia Podyplomowe Pokojowe rozwiązywanie konfliktów.

Ekumeniczne drogi pojednania, prowadzone przez Europejską Katedrę Jean Monnet, działającą na Wydziale Teologicznym UO są skierowane do osób zainteresowanych dialogiem międzykulturowym, otwartych na relacje ekumeniczne, kreatywnych w pisaniu projektów. W pierwszym roku, w trakcie dwusemestralnych zajęć będą (i już są) zgłębiane problemy stygmatyzujące relacje żydowsko-polskie. Zarysowane zostaną zasadnicze rysy ewolucji tradycji judaistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej, jej rola w budowie cywilizacji Starego kontynentu oraz znaczenie dla kultury w Polsce. Wykładom towarzyszyć będzie konwersatorium skupione wokół ekonomiczno-społecznego tła dla nierozwiązanych, historyczno-religijnych problemów polsko-żydowskich. Możliwości rozwiązania narosłych kwestii będą zgłębiane podczas warsztatów dotyczących psychologicznych zasad rozwiązywania konfliktów społeczno-religijnych. Praktyczny wymiar skutecznego łagodzenia narosłych problemów odsłonią analizowane obszary kultury, w tym szczególnie muzyki.

Zajęcia zostaną wzbogacone laboratorium z muzyki liturgicznej i folkloru żydowskiego. Uczestnicy Studium są zaproszeni do współtworzenia projektu umożliwiającego wyjazd studyjny do wybranych ośrodków, posiadających żywe przykłady tradycji judaistycznej w Europie. W ramach zajęć przewidywany jest wyjazd studyjny do Krakowa (Kazimierz) i Pragi (Józefów). Dla najbardziej zainteresowanych studentów Studium istnieje możliwość uczestniczenia w międzynarodowej szkole letniej: Chemins réconciliation en Europe (25-30 VII 2010) w La Salette (Francja). Konieczna znajomość języka francuskiego.

Resume: Ach dzieje się! Na prawdę się dzieje!

Autor: Henryk Kretek

Napisz komentarz

Pola oznaczone * muszą zostać wypełnione.