Poniatowa

"W okresie jesień 1941 - wiosna 1942 w kompleksie pofabrycznym w Poniatowej funkcjonował obóz jeńców sowieckich. Wczesną jesienią 1942 r. do Poniatowej przybył Amon Goeth (przyszły komendant obozu pracy w Płaszowie), którego zadaniem było dokonanie oceny kompleksu pofabrycznego w perspektywie stworzenia w nim obozu pracy dla Żydów. W obozie ulokowani zostali Żydzi z pobliskiego getta w Opolu Lubelskim, Żydzi zagraniczni pochodzący z Wiednia i Czechosłowacji, jak również Żydzi polscy z getta w Warszawie. Transporty z getta warszawskiego przybywały między lutym a majem 1943 r. Według szacunków trafiło w nich do Poniatowej co najmniej 15 tys. osób . Więźniowie z numerami do 10 tys. byli przydzieleni do pracy w zakładach Többensa, zaś pozostali wykorzystywani byli bezpośrednio przez SS lub wykonywali prace w kamieniołomach i przy wyrębie lasu itp. Ostateczna likwidacja ludności żydowskiej na Lubelszczyźnie objęła również obóz pracy w Poniatowej. Dokonało się to w ramach "Akcji Erntefest" (?Akcja Dożynki?) w dniu 4 listopada 1943 r. Zastosowany mechanizm był podobny jak podczas akcji na Majdanku w dniu 3 listopada. Jedyną różnicą był fakt, iż w Poniatowej doszło do buntu więźniów. SS aby go stłumić podpaliło barak, w którym Żydzi stawili opór" Cytat z opracowania Jakuba Chmielewskiego, prawdopodobnie wzorowane na jedynej pracy naukowej na temat Obozu Pracy w Poniatowej autorstwa, mieszkającego jeszcze kilka lat temu w Puławach (nie wiem czy tak nadal jest gdyż, niestety urwał się kontakt), bardzo ciekawego człowieka, społecznika, pedagoga Ryszarda Gicewicza.

<<< In autumn 1941 – spring 1942 period a soviet Prisoners of War camp functioned in the post-industrial complex in Poniatowa. In the early autum of 1942 Amon Goeth (the future chief of Plaszow labor camp) had visited Poniatowa to make a research regarding if the place could be transoformed into a jewish labor camp. Jews from nearby ghetto in Opole Lubelskie, jews from Vienna and Czechoslovakia, as well the polish jews from Warsaw ghetto were placed in that labor camp. Transports from the Warsaw ghetto had arrived there between february and march in 1943. It is estimated that aproximately at least 15 000 people arrived to the camp. Prisoners with the number below 10 000 were assigned to Többens factories, while others were directly exploited by the SS, or do the work in quarries and logging of the forest etc. The final solution of the Jewish population in the Lublin region included also extermination of the labor camp in Poniatowa. This was accomplished on 4 November 1943 through the 'Action Erntefest "(A Harvest Days), the mechanism was similar to the one shared at Majdanek Camp on November 3. The only difference was that the rebellion had been Poniatowa prisoners, jews. To suppress the rebels SS have to set fire in the barrack. From Jakub Chmielewski essay, presumably quoted upon the only existing academic reference in this issue written by a very noble man, Mr.Ryszard Gicewicz a great pedagogue who has been living in Pulawy, participating actively in community. I don't know if he still lives there, unfortunetally the touch broke... >>> translation by Maciej Bulanda >>>


Autor: elv


Napisz komentarz

Pola oznaczone * muszą zostać wypełnione.


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
psnxjdupywt
Comment
ZHPxJPDsVGiv
Komentarz:1 , czw luty 11, 2010, 08:01:44
KGgRbV <a href="http://cburfycmhvxc.com/">cburfycmhvxc</a>, [url=http://aopnoqqiornv.com/]aopnoqqiornv[/url], [link=http://fuavlzsjmcty.com/]fuavlzsjmcty[/link], http://vevhwtzytbpz.com/