Częstochowa

Mieczysław Birnbaum

Żyd, który zginął w Katyniu.

Katyń, w którym rosyjskie NKWD zamordowało ponad 20 000 olskich oficerów i inteligentów, jest pomnikiem polskiej walki o wolność. Jest symbolem organizującym narodową wyobraźnię i fundamentem, na którym wielu z nas stawia narodową tożsamość. Szczególnie dziś, po 10 kwietnia. I oto tam, w środku tego świętego dla Polaków grobu, leży ciało Żyda. Kapitana Mieczysława Birnbauma.

Ten Żyd zginął tam jako bohater wojny polsko-bolszewickiej, odznaczony krzyżem Virtuti Militari, a takich nie rozdają za opalanie się na plaży. Mieczysław Birnbaum, polski Żyd, albo żydowski Polak, Polak Żyd. Albo Żyd Polak. Jak kto woli. Męczennik dla Polski.

Mieczysław nie tylko potrafił bić się i umierać dla Polski. Potrafił też dla niej żyć i pracować.

Jerzy Pomianowski: Mój stryj, Mieczysław, był dziennikarzem i tłumaczem, znanym jako Binom. Tłumaczył Michaiła Zoszczenkę, Lidię Sejfulinę, Borysa Pilniaka i - jako pierwszy w Polsce - Izaaka Babla. W Łucku ojciec uświadomił mi, że był też szefem politycznym II oddziału Ministerstwa Spraw Wojskowych podczas wojny 1920 roku. Ale nie od szpiclowania swoich, tylko od wywiadu zagranicznego. To on był dowódcą pociągu, który wiózł w sierpniu 1920 roku polską delegację do Mińska na pertraktacje z Rosjanami w sprawie rozejmu. Przed Mińskiem pociąg zatrzymali Rosjanie, stryj zorientował się z ich rozmów, że Tuchaczewski ucieka spod Warszawy, i zabronił delegacji polskiej wyjścia z wagonów i prowadzenia niekorzystnych w tym momencie pertraktacji. Dostał Virtuti Militari za odsiecz Lwowa i Krzyż Walecznych. Leży w Katyniu.
Dodajmy, że wysłany tam przez Piłsudskiego.

 

Moment, Jerzy Pomianowski był jego bratankiem? Ten znany tłumacz i literat? A jakże!

Googluję... Wow, co za rodzina!

Ojciec Mieczysława, a dziad Jerzego Pomianowskiego, okazuje się być matematycznym geniuszem, który jednocześnie potrafił śpiewać w synagodze. I to gdzie? Żeby symboliki było więcej, była to synagoga w Częstochowie! Tam też zresztą, w 1889 roku, urodził się Mieczysław, skąd los zabrał go do Katynia.

Abraham Ber Birnbaum, ojciec Mietka, to postać na odrębną historię. Jawi się on mętnie ale imponująco ze skrawków internetowych informacji. Dość powiedzieć, że Abraham wydał pierwszy w polsce podręcznik dla adeptów śpiewu rytualnego i unowocześnił telegraf ( w taki sposób, że jedną linią można było zamiast jednego, wysyłać cztery równoległe sygnały).

Abraham, tak ortodoksyjny, jak to się daje, był zwolennikiem asymilacji Żydów z Polską kulturą i społeczeństwem. Wychował wybitne dzieci. Oprócz Mietka, były tam dwie doskonałe śpiewaczki, a trzecia, Helena, występująca pod nazwiskiem Gruszecka, znaną aktorką. Ojciec Jerzego Pomianowskiego, brat Mietka, Stanisław, też był wojakiem, dekorowanym!, a przy okazji łodzkim włókniarzem.

Historia Jerzego Pomianowskiego nadaje się na książkę, ale jego wyręczać nam nie wypada...

Nie tylko warto wspomnieć Mietka, przepraszam, Mieczysława Birnbauma, w którego losach symbolicznie wyrażone są wszystkie osie skomplikowanej relacji polsko-żydowskiej, ale także zastanowić się, co by było, gdyby Państwo Polskie umiało wyciągnąć do swoich Żydów rękę i stworzyć im warunki pełnego wejścia w społeczeństwo na warunkach oreślonch przez ich samych. Czy endecka idea "oczyszczenia" wyszła nam na dobre?

Mietku, co Ty na to?

Rafał Betlejewski

 

-------------

Proszę zerknąć na ciekawy wywiad z Jerzym Pomianowskim w Gazecie:http://wyborcza.pl/1,76842,7170992,Jak_Pomianowski_dobil_do_Moskwy.html?as=1&startsz=x

-------------

KATYŃ Lista Żydów – oficerów polskich, jeńców wojennych z obozu w Kozielsku zamordowanych w Lesie Katyńskim (3 kwietnia – 12 maja 1940 r.).

Na podstawie: Benjamin Meirtchak (Majerczak) „Żydzi – żołnierze wojsk polskich polegli na frontach II wojny światowej” - Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.

1. Archichowski Mieczysław, ppor. rez., KMed

2. Ballaban Karol, kpt. rez., KMed

3. Baranowski Tadeusz, por. zaw., Centrum Kształcenia Medycznego

4. Baumfeld Gustaw, kpt. rez. artylerii

5. Berensztejn Fajwisz

6. Berlinerblau Leopold, por. rez., KMed

7. Bierer Izaak, ppor. rez., 5. batalion saperów

8. Birbaum Mieczysław, por. rez. piech., 1 Okręg Wojskowy, kawaler Virtuti Militari

9. Bober Antoni, por. rez., 3. Szpital Okręgowy

10. Bombel Abram (Antoni), ppor. rez., KMed

11. Brandwajn Hieronim, ppor. rez., KMed

12. Brendel Henryk, kpt. rez., KMed

13. Burbelka Michał, ppor. rez., 22 pal.

14. Chaiński Leon, ppor. rez., 43 pp.

15. Chajecki Włodzimierz, kpt. rez., KMed

16. Choczner Wiktor, ppor. rez., sztab 5. Okręgu Wojskowego

17. Chodeńczuk Adolf, por.

18. Cwajbaum Lewek, ppor. rez., KMed

19. Czajkowski Adolf Benon, kpt. rez., 5. Szpital Okręgowy

20. Czarski Benedykt, kpt. rez., KMed

21. Czerniakow Leon, por. rez., rez. sztab. 2. oddz. uzbrojenia

22. Dienison Józef, ppor.

23. Dienstl Franciszek, ppor.

24. Dresdner Robert, ppor. rez., KMed

25. Dunaj Juliusz, kpt. rez., KMed

26. Dywer Wilhelm, ppor. rez., BON „Przemyśl”

27. Dzik-Dzikowski Feliks, ppor. rez., lek. weterynarii

28. Edelman Bernard, por. rez., KMed

29. Ehrenkreutz Włodzimierz, ppor. rez., KMed

30. Eiger Antoni, ppor. rez., wojsk. łącz.

31. Engel Abram Adolf, kpt. rez.

32. Engel Nikodem, ppor. rez. art., DAL

33. Engelkreis Wilhelm, por. rez., KMed

34. Epstein Maurycy, kpt. rez., KMed

35. Falko Aleksander

36. Familer Leon, kpt. rez., KMed

37. Feinberg Nikodem Stefan, ppor. rez., 82. pp

38. Felten, kpt.

39. Ferstenberg, por., lek. med.

40. Ferszt Samuel, por. rez., KMed

41. Finkelkraut Jerzy Izydor, ppor. rez., KMed

42. Fleszer Jerzy Juda, kpt. rez., KMed

43. Frenikiel Józef, ppor. rez., KMed

44. Frenkel Izaak Józef, por. rez.

45. Frenkiel Henryk (Hersz), por. rez., 23. pp

46. Freund Maurycy Leopold, ppor. rez., 53. pp

47. Fridzon Jakub, ppor. rez.

48. Frym Henryk, por. rez., KMed

49. Fryszberg Adam, kpt. rez., KMed

50. Fuks Leon (Leib), por. rez., KMed

52. Gallaj Salomon, ppor. rez.

53. Gelbart Ludwik vel Lazar Efraim, kpt., zmarł w radzieckim obozie jenieckim 2.01.1941

54. Gelpern Hirsz, ppor. rez., 19. DP

55. Glikman Leon, ppor. rez., KMed

56. Goldberd Albert, por. rez.

57. Goldlust Ignacy, kpt.

58. Goldman Leon, kpt. rez., 4. Szp. Okr.

59. Goldstein Dawid, por. rez., KMed

60. Goldstein Salomon, ppor. rez., KMed

61. Goldwicht Izaak, kpt. rez., KMed.

62. Gołda Antoni, ppor. rez.

63. Gorman Bronisław, ppor. rez., 14. pp

64. Gotfried Hirsz, ppor. rez.

65. Grinhaut Maurycy, ppor. rez., KMed.

66. Grodzieński Henryk Grzegorz, kpt. rez., KMed

67. Grubner Henryk, ppor. rez., 12. pp

68. Gunman Izaak, ppor. rez.

69. Guttman Szymon, ppor. rez.

70. Hajdenberg Józefr, por. rez., KMed

71. Halpern Lucjan, por. rez.

72. Hammerling Adam (Emil Marian), ppor.

73. Harcenberg Stanisław, por. rez., KMed

74. Hirschberg Stefan, ppor. rez., KMed

75. Hirschritt Izrael, por. rez., KMed

76. Hopensztadt Szymon, ppor. rez., KMed

77. Hurman-Herman Miron, ppor. rez., KMed

78. Huttman Szymon, por. (?)

79. Inwentarz Henryk vel Chaim Baruch, ppor. rez., KMed

80. Irlicht Bronisław, por. rez., 2. oddz. uzbrojenia

81. Jeleń Kazimierz Abram, mjr, KMed

82. Josefberg Emil, por. rez., 2. psp

83. Judelman Bernard, ppor.

84. Junowicz Abram, ppor. rez., 79. pp

85. Jurkiewicz Dawid

86. Jurkowicz Dawid, mjr rez.

87. Jurkowski Kondrat, kpt. zawodowy, KMed, 81. pp

88. Kafal Witold Roman, ppor. rez.,

21. pp

89. Kalkwary Samuel, por. rez., 85. pp

90. Kamieniecki Pinkus, ppor. rez., KMed

91. Kamiński Jakub, kpt. rez., KMed

92. Kanter Szymon, kpt. rez., KMed

93. Kantor Miron vel Michał, major rez., KMed

94. Kapliński Leon, ppor. rez., KMed

95. Kapłan Baruch Jankiel

96. Kapłański Henryk Leopold, ppor. rez.

97. Katz Karol, kpt. rez., 4. bsap

98. Kerner Jakub

99. Kijak Natan, ppor. rez., KMed

100. Klarner Józef, por. rez., KMed

101. Kllein Edward, por.

102. Klein Juliusz

103. Kleinert Mieczysław Edmund, por. rez. art., oficer sztabowy I Korpusu OW

104. Kochleffel Rudolf, kpt. rez., 5. Szp. Okr.

105. Kon Simcha

106. Kronz (Krenz) Rudolf, ppor.

107. Krukowski Henryk, ppor. rez., 70. pp

108. Lachowicz, lek. med. (?)

109. Landau Bernard

110. Landau Fabuian vel Zapolski Jerzy, ppłk. w st. spocz.

111. Landau Mojżesz Berysz, ppor. rez.

112. Landsberg Jakub, ppor. rez., KMed, 10. Szp. Okr.

113. Lauterbach Artur, por. rez. art., 26. pal

114. Lazx Leonard, ppor. rez. piech., 53. pp

115. Lehrharft Dawid, kpr. rez., KMed, 5. Szp. Okr.

116. Leiferv Adolf, ppor. rez., sztab 10. oddziału uzbrojenia

117. Leinweber, por.

118. Lenkin Szmuel

119. Lerner-Steinberg Borys, ppor. rez. art., 27. pal

120. Lewenter Markus Hirsz, por. rez. piech., 55. pp

121. Lewiński Adam, kpt. zawodowy, 11. KMed.

122. Lewinson Józef, ppor. rez., KMed, 10. Szp. Okr.

123. Lewinson Szymon, ppor., KMed

124. Liebe Henryk, ppor.

125. Lolienthal Antonin Tadeusz, ppor. rez., 4. bpanc

126. Lilienszat Juliusz Srul, kpt. rez., KMed, 10. Szp. Okr.

127. Lipes Markus vel Mordechaj, por. rez., KMed

128. Luxenburg Henryk, por.

129. Luxenburg Jerzy Edward, ppor. rez., KMed, 3. Szp. Okr.

130. Laszcz Feliks, por. rez., KMed

131. Makowski Henryk, lek., zm. Smoleńsk

132. Meissner Roman, por. rez.

133. Mogielnicki Tadeusz, kpt. rez., KMed, 4. Szp. Okr.

134. Morgulis Lewi vel Leon, por. zaw., administracja 7. Szp. Okr.

135. Najburg Ruwin Mojżesz

136. Nelken Jan Władysław, płk. w st. spocz., KMed

137. Nelken Samuel, ppor. rez. piech., 27. pp

138. Nierenberg (Nirnberg) Abraham, ppor. rez.

139. Nusbaum (Nussbaum) Maksymilian, ppor. rez., KMed, of. sztab. I Korp. OW

140. Osnos Jakub Zelman, ppor. rez., KMed, 9. Szp. Okr.

141. Owczarek Aleksander, ppor. rez. KMed, 9. Szp. Okr.

142. Pajewski Zygmunt (Zelig) vel Mozes, ppor. rez., KMed

143. Pesche Henryk, mjr zaw., KMed

144. Perec Hilary, por. rez., 7. pp

145. Perlitz Zygmunt, kpt. rez.

146. Pircel Mieczysław, ppor.

147. Poswolski (Pozwolski) Jakub, ppor. rez.

148. Potascher Ignacy, por.

149. Press Dawid, kpt. zaw., 20. pal

150. Rafałowski Leopold, ppor. rez., KMed, 1 Szp. Okr.

151. Rajszys (Reischys) Ryszard, por. rez.

152. Rak Mieczysław, zm. 1940 r. w Komi

153. Rawicki Benedykt-Benjamin, ppor. rez. piech., 31 pp

154. Rebkun Izaak, ppor. rez. KMed, 10 Szp. Okr.

155. Reiss (Reise) Józef, ppor.

156. Rogoziński Jerzy, mjr

157. Rogoziński Mieczysław Roman, por.

158. Rosenbaum Ludwik, ppor. rez.

159. Rosenberg vel Rozenberg Józef Marceli, ppor. rez. art., 1 pa

160. Rosenfeld Ignacy (Izaak), ppor.

161. Rosengart Aleksander, por. rez. KMed, 1 Szp. Okr.

162. Rosenzweig Aleksander, por. rez. piech., ofic. Sztab. IV OW

163. Roszkowski Jerzy Józef, kpt. rez., KMed rez. sztab., 9. Szp. Okr.

164. Retenberg Mieczysław Jan, por. rez. piech., 2 pp

165. Rozen Samuel vel Stanisław, kpt. rez., KMed rez. sztab., 2. Szp. Okr.

166. Rozengarten Samuel vel Stanisław, ppor. Rez., 18. pal

167. Rubiner Emanuel, ppor. rez.

168. Rubinstein Israel Michał, ppor. rez., KMed

169. Rubinstein Jerzy (?)

170. Rubisch Józef, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 10. Szp. Okr.

171. Rybus Mieczysław Józef, kpt. rez.

172. Rylski Czesław, ppor. art. zawodowy, 22. pal

173. Ryngrads (Ringak) Wolf, ppor.

174. Sandauer Aleksander, ppor. rez.

175. Sawicki Witold, ppor.

176. Scharchaft Dawid (?)

177. Schetezberg Eliasz, ppor.

178. Schimel Szymon, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 5. Szp. Okr.

179. Schliezberg Juliusz, ppor. rez.

180. Schulman (Szulman) Józef Mozes, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 2. Szp. Okr.

181. Siberstein Otton, por. rez. piech., of. szt. 5. ab. V OW

182. Simchowicz Anatol, ppor. rez., 4. Szp. Okr.

183. Singer Ludwik, ppor.

184. Sliozberg Juliusz, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 3. Szp. Okr.

185. Słonimski Antoni, ppor.

186. Stecki Leonard, por. rez.

187. Steinberg Baruch, mjr, naczelny rabin WP

188. Susmann Ezechiel, por. rez., KMed, rez. sztab., 6. Szp. Okr.

189. Sylbersztajn Karol, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 2. Szp. Okr.

190. Szalenberg, por. rez. piech. (?)

191. Szancer Maksymilian, ppor.

192. Szeps Józef, por. rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr.

193. Szerszeń Jerzy, ppor. rez., 3. ptr.

194. Szmalewicz Baruch

195. Szmaistych Józef, ppor. rez., 13. pa

196. Szmerner Szymon, por. rez., KMed, rez. sztab., 3. Szp. Okr.

197. Szoistkiewicz Leon Dawid, ppor. rez.

198. Szper Izaak

199. Sztein (Stein) Leon, por.

200. Sztern Manuel, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 3. Szp. Okr.

201. Szydłowski Henryk, mjr rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr.

202. Szymieńczyk Lazar, por. rez., KMed

203. Tenebaum Jakub, ppor. rez.

204. Tellerman Józef Icek, ppor., adm.,

3. paplot

205. Urlik Markus, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 9. Szp. Okr.

206. Verstanding Zygmunt, ppor. rez., rez. sztab., 1. Szp. Okr.

207. Wajdenfeld (Weindenfeld), kpt. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.

208. Wajdenfeld Adam, ppor. rez.

209. Wajkselfisz Paweł, por. rez. piech.,

14. pp210. Wajnberg (Weinberg) Mojżesz, ppor. rez.

211. Wajnryb Jerzy, ppor. rez.

212. Wajsflajsz Szmul Stanisław, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.

213. Wamcer Jan Jakub, ppor. rez.

214. Waschkowitzer Jerzy, ppor. rez.

215. Weinbach Salomon, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 10. Szp. Okr.

216. Weingarten Witold, por. rez., 26. pp

217. Weinsztok, ppor.

218. Weinzicher Jan Jakub, ppor. rez., KMed

219. Weller Jakub

220. Widerszal Marceli, por. (kpt.?), jed. panc.

221. Wigdorowicz Eliasz Herszm, kpt. rez., KMed, ofic. sztab. IX OW

222. Windman, ppor.

223. Winograd Henryk, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 9. Szp. Okr.

224. Wolcyniewicz Karol, ppor.

225. Wysocki Stanisław Zachariasz, ppor., pp

226. Wyszogród Stanisław, por. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.

227. Zaleski Szymon, ppor. rez., 14. pp

228. Zusman Zygmunt (Ezechiel)

229. Zwikelson, por. rez.

230. Zwykielski Maurycy (Mojżesz), mjr rez., KMed, rez. sztab., 8. Szp. Okr.

231. Zymcha (Symcha) Roch, ppor.

CHARKÓW

Lista Żydów oficerów polskich, jeńców wojennych z obozu w Starobielsku, zamordowanych w Charkowie (5 kwietnia – 12 maja 1940 r.)

1. Adler Jerzy, ppor. rez., KMed

2. Alfer Józef, kpt. rez., 36. pp

3. Alterman Dawid, kpt. rez., rez. sztab., 4. Szp. Okr.

4. Altman Jerzy, ppor. rez. sztab., 7. pac.

5. Anisfeld Markus, ppor. rez., KMed

6. Aron Benno, ppor. rez., KMed

7. Aschenberg (Aszenbergt) Apolinary, por. (zawodowy), 69. pp

8. Baler Leon, kpt. rez., 19. pp

9. Bannet Mieczysław, chor.

10. Berencwajg Dawid, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.

11. Berland Juliusz Eliasz, ppor., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr., członek Związku Żydowskich Weteranów Polskiej Wojny o Niepodległość

12. Binensztok Alfred, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 9. Szp. Okr.

13. Blan-Weisseberg Stefan, por. rez., wojsk. łacz., I OW

14. Blankstein-Sawicki Seweryn, por. rez., 3. bsap

15. Blatt Aleksander, por. rez., 5. kol. zaopatrz.

16. Blumenfeld Gustaw Zygmunt, por. rez. piech., ofic. sztab. V OW

17. Bok Tadeusz, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr.

18. Bokser Edward vel Ajzyk, ppor. rez., rez. sztab., 10. Szp. Okr.

19. Borkowski Aleksander, por rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.

20. Borowski Józef, ppor., KMed

21. Brandt Salomon, ppor. rez.

22. Brelau Leon, ppor. (?)

23. Broch Łazarz Maurycy, por. rez., 10. kol. zaop.

24. Bryk Jan (?)

25. Brysz Benjamin vel Bolesław, por. rez., KMed

26. Bursztyn Jakub, por. rez., KMed., rez. sztab., 10. Szp. Okr.

27. Bzurowski Dawid, kpt. rez., KMed, rez. sztab., Szp. Okr.

28. Ceichner (Ceiszner) Leon

29. Ciemiak (Cemach) Samuel

30. Chachamowicz (vel Chachanowski) Marian, plut.

31. Chwat Aleksander, ppor.

32. Cukierman Ludwik

33. Cymerman Henryk, ppor. rez., 2. pp

34. Cyper, ppor.

35. Czarnozyl Marian, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr.

36. Czerniawski Aleksander, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 3. Szp. Okr.

37. Czmykl Miron Emanuel, kpt., 39. pp

38. Distenteld Izaak, kpt. rez.

39. Ehrlich Seweryn

40. Eisen Roman, ppor. rez.

41. Eliszański Icchak

42. Engliszer Aleksander, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 3. Szp. Okr.

43. Esman Roman

44. Fechtner Edward, kpt. rez., wojsk. łącz.

45. Federa Izaak vel Icchak, ppor. rez.

46. Fell Leon, ppor. rez., KMed, III OW

47. Fernebok Józef, ppor. rez., 24. pp

48. Fiszer Karol, por. rez.

49. Fiszhaut Józef, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 9. Szp. Okr.

50. Fiszner Zygmunt, mjr

51. Fogelbaum Jakub Julian, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 3? Szp. Okr.

52. Frenkiel Jerzy, ppor.

53. Fuchs Leon, por. rez.

54. Gąbiński Hipolit, major, KMed, 83. pp

55. Geisler Hipolit, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr.

56. Geller vel Heller Adam (Abraham), kpt.

57. Ginsberg Pinkas, kpt. rez.

58. Grochowski Jan, lek. med.

59. Goldberg Alfred Berka, por. rez.

60. Golde Jan, ppor. rez., 205. pp

61. Gołąb Władysław, ppor., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr.

62. Gopenhajm Izaak, ppor. rez.

63. Gorodecki Adolf

64. Graf Jonasz, por. rez., 43. pp

65. Gross Aleksander, ppor. rez.

66. Grynwasser Józef, ppor. rez.

67. Grynwasser Henryk, ppor. rez.

68. Hamerman Arion, por. rez. sztab., I OW

69. Hanak vel Hanac-Bloch Feliks, ppor. rez., KMed, 4. pk

70. Hellman Wilhelm, por. zawod., IV plł 54. pp

71. Hiszberg Karol

72. Horowicz vel Horowitz Mieczysław, kpt. rez. adm.

73. Hwat Samuel

74. Idson Jerzy, kpt., lek. med.

75. Iliński Aleksander, por. rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr.

76. Jakubowicz, ppor.

77. Jarecki Józef, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr.

78. Jelenkiewicz Natan, por. rez., KMed., rez. sztab., 4. Szp. Okr.

79. Jelszański Izaak, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr.

80. Jezierski Jerzy, lek. med.

81. Josefberg Emil, por. rez., 2. psp

82. Kaczer Mendel, ppor. rez., 54. pp

83. Kahan Jakub, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 10. Szp. Okr.

84. Kapłański Seweryn, ppor. rez.

85. Karbowski Bronisław Berek, mjr rez., KMed, rez. sztab., 9. Szp. Okr.

86. Karlsbad Edward, ppor. rez., 26. pal

87. Karsz Maks, ppor. rez., KMed, 11. DAC

88. Keilson Stefan, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.

89. Kempner Jerzy Lucjan, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.

90. Kępiński Witold, mjr rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.

91. Klejson Abe, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 2. Szp. Okr.

92. Kierbel Stanisław, por.

93. Klausner Emil, kpt. rez., 10. pac

94. Klosenberg Seweryn, por. rez., KMed, 10. DAC

95. Kofler Joachim, por. rez., KMed, rez. sztab., 10. Szp. Okr.

96. Kon Rachim, por.

97. Konarski Adam vel Hersz Abraham, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 10. Szp. Okr.

98. Kraków Jerzy, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.

99. Krasuski Aleksander, ppor.

100. Krieger Natan, ppor. rez., ofic. sztab. IX Korpusu OW

101. Krumholc Natan (Nachum), ppor. rez., KMed, rez. sztab.

102. Krynski Benjamin, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.

103. Krzemień Roman, ppor. rez., 51. pp

104. Krzywicki Leon, por. rez.

105. Kuba-Piórnik, por. (?)

106. Kulpiński Adam, mjr zaw., wojsk. inż., VIII OW

107. Laks Leonard, ppor.

108. Lapidus Abram vel Abraham, por. rez., KMed, rez. sztab., 3. Szp. Okr.

109. Lebenbaum Dawid, por., pp

110. Lewenfisz Henryk, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.

111. Lewin Majer, ppor. rez., 86. pp

112. Lichtenstein Wiktor, ppor. rez.

113. Lipszyc-Lipski Wacław, kpt. rez., KMed., rez. sztab., 5. Szp. Okr.

114. Lothe Noach, ppor. rez., KMed., rez. sztab., 10. Szp. Okr.

115. Machonbaumm Maks, ppor. rez., 8. pal

116. Mamelok Adolf Karol, lek. med.

117. Mandel Samuel Ber vel Bernard, mjr zaw., KMed

118. Mariensztejn Zdzisław, por. rez., KMed

119. Marks Jakub, ppor. rez., 26. pp

120. Medyński vel Finkelstein Ignacy, ppor. rez.

121. Meryn Henbryk, ppor. rez.

122. Midler Michał, por. rez., KMed

123. Moszkowicz Julian Izydor, ppor. rez., KMed

124. Mutermilkch Jan, por. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.

125. Nadel Ignacy, por. rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr.

126. Nenczycki Eugeniusz, kpt.

127. Neugebauer Eugeniusz, por. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.

128. Neuman Juliusz, por. rez.

129. Nussenbaum Markus, por. rez. piech., rez. sztab., VI OW

130. Oberlender vel Oberaendler Aleksander, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 2. Szp. Okr.

131. Ojstrach Maeian, por.

132. Pajchel Mieczysław Leon, por. rez., KMed, rez. sztab., 5. Szp. Okr., 27. pp

133. Papp Leon, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 3. Szp. Okr.

134. Peltys Jerzy, ppor.

135. Piatnicki Dawid, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 9. Szp. Okr.

136. Ponarski Mojżesz, sierż. sztab.

137. Poznański Leon, por. rez., 31. pp

138. Proner Mieczysław, ppor. rez.

139. Puterman Lejb, ppor. rez.

140. Rabiner Emanuel, ppor. rez.

141. Reich Karol, por. rez., KMed, rez. sztab., 5. Szp. Okr.

142. Reich Władysław Zdzisław, kpt., lek. med.

143. Romnajski Zygmunt, ppor.

144. Rosenberg Herman, kpt. rez. piech., ofic. sztab. V Korpusu OW

145. Rosenberg Josef, por. rez., KMed, rez. sztab., 6. Szp. Okr.

146. Rosenberg Izydor Józef, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 9. Szp. Okr.

147. Rosenberg Stanisław-Zygmunt

148. Rosengarten Samuel vel Stanisław, ppor. rez., 18. pal

149. Rozental Izaak Ignacy, por. rez., KMed, rez. sztab., 10. Szp. Okr.

150. Różański Edward, ppor.

151. Rubinfeld Maurycy, por. rez.

152. Sandauer Aleksander, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 10. Szp. Okr.

153. Schlaffenberg Murycy Henryk, mjr rez.

154. Schrage Ignacy, mjr, 2. pac

155. Schweig Rubin Leib, ppor. rez., 54. pp

156. Siemiatek Abram, ppor. rez.

157. Sieruczewski Mieczysław, wojsk. łącz., ppor. zaw. mar., dow. II oddz. II Flotylli Pińskiej

158. Sigalin Roman Jakub, por. rez. art.

159. Singer Zdzisław, ppor. rez.

160. Sobol Władysław, ppor. rez. KMed, rez. sztab., 6. Szp. Okr.

161. Sopenhejm I., ppor.

162. Spiczak Wolf (Wacław), ppor.

163. Spitz Józef Ludwik, ppor. rez. adm., KMed, 10. Szp. Okr.

164. Spitzer Bernard, por.

165. Steinberg Baruch, mjr, naczelny rabin Wojska Polskiego przeniesiony z obozu w Kozielsku 24.12.1939 r.

166. Stroch Szymon, kpt. rez. art., 9. pal

167. Strassman Henryk, por. rez. art., 8. pal

168. Streit Leon Marian

169. Sygal Maurycy, pchor.

170. Szaferman Julian vel Juda, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 10. Szp. Okr.

171. Szapiro Samuel, ppor. rez.

172. Szenberg Leon, ppor.

173. Sztajman (Henryk) Mordechaj, ppor.

174. Tenenbaum Jakub, vel Jan Jakub, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.

175. Urbach Mieczysław, lek. med.

176. Wajkselfisz vel Weikselfisz Paweł, por. rez. piech., 14. pp

177. Wajs Herman, ppor. Rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr.

178. Warszawski Stefan Leon

179. Wasserman Jakub

180. Wattenberg Adolf vel Abram Efroim, kpt. rez., lek. wet.

181. Wejmer Eugeniusz, por. rez., KMed, rez. sztab., 2. Szp. Okr.

182. Wolfson Henryk vel Hirsz, por. rez. Piech., 88. pp

183. Wolman Bernard, kpt. rez., KMed, rez. sztab., lek. wet.

184. Wyszogród Stanisław, por. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.

185. Wyszogród Dawid, por. rez., KMed

186. Zajdman Mieczysław (Mordka), ppor. rez., lek. med.

187. Zandmer Mieczysław, lek. med.

188. Zehngut Henryk, ppor. rez. piech.

MIEDNOJE

Lista Żydów służących państwu polskiemu, jeńców wojennych z obozu w Ostaszkowie zamordowanych w Miednoje (1 kwietnia – 19 maja 1940 r.)

1. Czajkowski Emanuel

2. Czerniak Samuel, urz. więzienia we Włodzimierzu

3. Ćwiertnia Józef, kpr. PP

4. Danielakn Danie

5. Feldman Stanisław, urz. PP

6. Felsenhard-Skalski Janusz, nadkom. PP

7. Glikich Alfred, nadkom. PP

8. Gryntmejer (Grunt-Majer)

9. Grynglas Bolesław

10. Klein Kiwa (Akiba), gł. insp. PP

11. Kontorowica Jakub

12. Kutzner Ignacy, urz. PP

13. Milmajster Jakub

14. Raw (Rab) Stanisław, kpt. WOP

15. Szostak Włodzimierz

16. Wec Michał, KG PP, Cen. Lab. w Warszawie

17. Weinberg, sierż. PP

18. Weis Walter

19. Wilczyński Ludwik, urz. PP


Autor: Rafał Betlejewski


Napisz komentarz

Pola oznaczone * muszą zostać wypełnione.


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Robert Kowalski
Comment
Żydzi
Komentarz:4 , sob wrzesień 01, 2012, 22:45:40
Panie Krzysztof Kamiński
Drogi Człowieku w jakiej pan bajce żyje? Polska to kraj antysemitów i ksenofobów, na na czele z panem Jarosławem Kaczyńskim i jego świtą. Nienawiść i zło-wrogość do innych nacji takich jak Rosjanie czy Niemcy, a szczególnie Żydzi to chleb powszedni. Minie wiele pokoleń zanim w Polsce zacznie się szanować inne nacje i rasy jak samych siebie.
Przykre to bardzo ale prawdziwe, kraj który najbardziej ucierpiał po apokalipsie i represjach drugiej wojny światowej jest dziś krajem(ludność tego kraju) niewdzięcznym, który wydaje się zapominać co sam przeszedł i wycierpiał. W szczególności ludzie pańskiego pokroju są źle nastawieni do świata - religia to trucizna, powinna być zakazana w szczególności katolicyzm i islam - jedynie buddyzm jest systemem filozoficznym bardziej otwartym na świat...
Krzysztof Kaminski
Comment
Jakiej nienawiści?
Komentarz:3 , czw maj 17, 2012, 09:57:12
Jestem osobą mocno wierzącą, Katolikiem i przez myśl mi nie przejdzie nienawiść do Żydów. Proszę nie pisać także, że w Polsce jest nienawiść do Żydów, chyba że do tych, którzy są zapatrzeni w siebie i każdym słowie krytyki widzą atak na Naród Żydowski. Nie znam ani jednego Polaka, który z pełną świadomością nie potępia zagłady Żydów w czasie II Wojny Światowej!!! Nie zwracajcie uwagi na motłoch, który próbuje siać nienawiść. Dodam więcej: nie zwracajcie uwagi na media, które pod imieniem Maryi próbują siać nienawiść, przy okazji ubliżając Matce Chrystusa.
Jest część Polaków, którzy są zachłyśnięci tą propagandą, ale jest to ułamek społeczeństwa, więc proszę nie uogólniać.
Jacek Karski
Comment
Re: Mieczysław
Komentarz:2 , pią styczeń 07, 2011, 18:53:52
Zostali zamordowani przez zydokomune wiec oco biega
Michelle Wayne
Comment
w imie pamieci zydow zamordowanych w Katyniu i wszedzie w obronie Ojczyzny Polski
Komentarz:1 , wto styczeń 04, 2011, 22:16:46
Dziękuje P. Betleju żeby ludzie wiedzieli ze obok krzyża powinna być Gwiazda Davida za zaginionych żołnierzy i oficerów którzy zginęli bohatersko wałcząc o wolność Polski razem z Katolikami i innymi, przykro ze "krzyżowcy" z pod pałacu i w Katyniu nawet o tym nie wspominali.Dzieki Panu J. Pomianowskiemu.To musi być w Polsce opublikowane na szeroka skale to może się ludzie obudza bez nienawiści do żydów tylko szacunku szczegulnie P. Nowak z Radio Maryja.