Chełm

Szmul Zygielbojm

Mało jest tak niezwykłych historii ja ta Szmula Zygielbojma z Chełma. Szmul wpisuje się w tradycję męczenników, którzy swoją śmiercią próbowali zwrócić uwagę świata na tragedię ludzi i obudzić sumienia. Jak Ryszard Siwiec, który samospalił się protestując przeciwko interwencji układu warszawskiego w Czechosłowacji, jak Thích Qu?ng samospalony w 1963 roku w Tybecie, tak Szmul Zygielbojm postanowił odebrać sobie życie w próbie zwrócenia uwagi świata na zagładę Żydów. Szmul zdecydował się na swój krok 12 maja 1943 roku, a więc w chwili, gdy Żydzi ginęli masowo - tym bardziej tragiczny jest wymiar jego kroku.

W 65 rocznicę świerci udało się wmurować tablicę pamiątkową w mur domu przy Mickiewicza, gdzie Szmul mieszkał. Rada miejska nakazała usunąć z projektu tablicy słowa "Wielki Polak i Żyd". Pewnie dla nich był po prostu Żydem....

 

 


Autor: Betlej


Napisz komentarz

Pola oznaczone * muszą zostać wypełnione.


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Showing comments 1 to 10 of 15 | Next | Last
Anonymous
Comment
Re: Szmul
Komentarz:15 , sob lipiec 24, 2010, 18:14:06
Witam,
bardzo dziękuję za ten kawałek historii. Mało kto wie, że Szmul Zygelbojm miał związek z Chełmem. Nie ważne jakiej był narodowości, ale ważne jest to co zrobił dla swojego Narodu tak okrutnie umęczonego i wyniszczonego. Cieszę się, że moge o swoim mieście przeczytać na stronie Pana projektu.
Maria Łucja Okoń
Comment
Chelmskie Żydóweczki
Komentarz:14 , wto kwiecień 06, 2010, 18:59:46
Mieszkaliśmy na ulicy Lubelskiej92 w Chełmie Haia i Sara mieszkały pod 90.Byłyśmy kilkuletnimi dziewczynkami.Bawiłyśmy się u nas na balkonie.Nie przyszły.Poszły rano o 4-tej do getta.Żegnaj Haio żegnaj Saro.Lucia
Stanislaw Nowak
Comment
re:Doniesienie prasowe
Komentarz:13 , śro luty 10, 2010, 12:12:29
yes, I have missed the bit that says "on the 65th anniversary of his death" and for that detail I apologize. This leaves us with the remaining possibilities for the interpretation of your last sentence:

"Perhaps for them he was just a Jew."

It is ambiguous. It can mean :

1. that Szmul Zygielbojm had a strong Jewish identity and decided to leave the question of the millions non Jews who died in the camps before and after he died for others to address


2. that he has been assimilated into the Polish culture well but the city council itself decided not to recognize that because of fear that they can damage his Jewish identity for one reason or another ( a government directive? global politics? )

5. finally that the city council was made up of simple, jingoistic men and expression "just a Jew" can than be understood or misconstrued as "not worthy because only a Jew as opposed white European" and in that sense simply racist

so I would appreciate if you could assert what did you mean?

Now that you posted the plaque itself I am much more at ease, my understanding was that the plaque has not been put up at all. So in the end there is some recognition of his effort to draw attention of the world to what was happening in Ghettoes.

The precise word Jew is indeed omitted on the plaque, but, there is a mention that he was a general secretary of the Jewish Section so there is an implication that he was a Jew. But perhaps he was not? and only accepted as a secretary general of the Jewish Section? Do you think this could have happened? just a thought.
After all he is also mentioned on the plaque as a leader of a socialist party BUND and it is obvious that as such he himself could not have been bothered to be seen as a traditional Jew. Strong cultural identity is hardly at the heart of any Socialist Party ideals .

Many thanks.
Stanislaw Nowak
Comment
re: List pożegnalny Szmula Zygielbojma
Komentarz:12 , śro luty 10, 2010, 11:13:56
Thank you Betlej for shedding more light on this topic.

In my humble opinion it looks as if Szmul Zygielbojm thought that the Polish Government had the capacity and resources to help the Jews in the Ghettoes with some extra effort.

Sadly it was not possible given the intensity, ferocity and structure of the Nazi occupation in Poland between 1939-1945. If you have any examples of how the Polish Governments could have done it in the context of the whole war I would be very happy to read about it.

I wish that government had helped my own family too !!!
We suffered the same fate and are the descendants of and the survivors of the camps, mostly in Germany, but as I mentioned before my granny's brother was murdered in Auschwitz in 1940 along other hundred of thousands Poles there.

Where was the Polish Government than?

In my opinion the letter is right to ask and cry for help but it certainly shows that those Jews in the Ghettoes did not know what was happening outside. The letter could now easily be taken out of context and the Polish Government compared to the collaborating governments of the western Europe, while the Nazi occupation there has been benign in comparison.

There also has been the reason why it was the Soviet troops that liberated Auschwitz at the end of the war and not the Poles which was hardly to do with the Polish Government's indifference. It was to do with the American and British governments indifference. They were the only ones that could help than, but strategically Poland was disposable on the political arena just like Palestine and Iraq are now.

I believe the world should have listened more carefully to the stories from the camps. But it is difficult to imagine and embrace the scale of what was happening to the Jews and Poles and other POW, Soviets, Gypsies and other minorities of which hundred of thousands died in the camps. Just like it has been impossible to embrace the scale of what has been happening to all the civilians in Iraq and Palestine in the past decade. In fact people are still being killed in Iraq today this very moment. Are you willing to read their letters crying for help? human rights are violated this very minute and governments AND PEOPLE conveniently give excuses to the violence with the political reasons.

I really do hope history will stop being abused and serve to prevent wars instead of inspiring conflicts. It certainly is in repeat now.

Please don't get me wrong, I do like the idea behind your website, because it looks at the people as individuals instead of just statistics or pawns in the global politics of the world wars.

Many thanks.
betlej
Comment
Doniesienie prasowe
Komentarz:11 , śro luty 10, 2010, 10:15:02
Treść napisu na tablicy musiała być zatwierdzona przez Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Wersja zaproponowana przez Towarzystwo Jana Karskiego nie do końca znalazła uznanie Komitetu. Wyeliminował on m.in. stwierdzenie "Wielki Żyd i Polak? użyte dla zdefiniowania Szmula Zygielbojma, a także zdanie mówiące, że popełnił on samobójstwo wstrząśnięty raportem złożonym mu przez kuriera Polski Podziemnej Jana Karskiego, o ludobójstwie dokonującym się na narodzie żydowskim. Dlaczego akurat te fakty usunięto z tablicy, nie wiadomo. Coś w nich chyba przeszkadzało. Podobnie jak ostatnie zdanie inskrypcji: "Jesteśmy dumni, że stąd wyszedł i był jednym z nas?.

- cytat pochodzi ze strony Dziennika Wschodniego: http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080814/MAGAZYN/425091921


<<< The words on the memorial plaque had to be confirmed by the Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczęnstwa (the comity gaurding the memory of fight and death). The version proposed by the Jan Karski Society was not exactly confirmed. The words "Great Jew and Pole" were eliminated as well as an information about the motive of his suicidal attempt. Why these sentences were removed we don't know. Something must have been wrong for someone. Just like the last sentence: "We are proud that he was one of us".

This is a quote from Dziennik Wschodni: http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080814/MAGAZYN/425091921

Also, the plaque has been installed in 2008 so there cannot really be any suspicion as to (quote from Mr. Nowak): "4. that the city council was under the strict Soviet regime at the time and had orders to suppress any national identity be it Polish or Jewish."
Poland is a free country and has been for 20years now. >>>
Ostatnia modyfikacja: luty 10, 2010, 10:16:40 przez: betlej  
Betlej
Comment
List pożegnalny Szmula Zygielbojma
Komentarz:10 , śro luty 10, 2010, 09:52:45
11 maja 1943
Do Pana Prezydenta RP
Władysława Raczkiewicza
Do Pana Prezesa Rady Ministrów
Generała Władysława Sikorskiego

Panie Prezydencie,
Panie Premierze,

Pozwalam sobie skierować do Panów ostatnie moje słowa, a przez Panów ? do Rządu i społeczeństwa polskiego, do Rządów i narodów państw sprzymierzonych, do sumienia świata: Z ostatnich wiadomości z Kraju wynika bez żadnych wątpliwości, że Niemcy z całym bezwzględnym okrucieństwem mordują już obecnie resztki Żydów w Polsce. Za murami gett odbywa się obecnie ostatni akt niebywałej w dziejach tragedii.

Odpowiedzialność za zbrodnię wymordowania całej narodowości żydowskiej spada przede wszystkim na sprawców, ale pośrednio obciąża ona ludzkość całą, Narody i Rządy Państw Sprzymierzonych, które do dziś dnia nie zdobyły się na żaden czyn konkretny w celu ukrócenia tej zbrodni. Przez bierne przypatrywanie się temu mordowi milionów bezbronnych i zmaltretowanych dzieci, kobiet i mężczyzn, stały się jego współwinowajcami. Muszę też stwierdzić, że aczkolwiek Rząd Polski w bardzo dużym stopniu przyczynił się do poruszenia opinii świata, jednak nie dostatecznie, jednak nie zdobył się na nic takiego nadzwyczajnego, co by odpowiadało rozmiarom dramatu, dokonywującego się w Kraju.

Z blisko 3 i pół miliona Żydów polskich około 700 000 Żydów deportowanych do Polski z innych krajów żyło jeszcze w kwietniu tego roku, według doniesień oficjalnych kierownictwa podziemnego ?Bundu?, przesłanych nam przez Delegata Rządu, około 300 000. A mord trwa nadal bez przerwy. Milczeć nie mogę i żyć nie mogę, gdy giną resztki ludu żydowskiego w Polsce, którego reprezentantem jestem. Towarzysze moi w getcie warszawskim zginęli z bronią w ręku, w ostatnim porywie bohaterskim. Nie było mi dane zginąć tak jak oni, razem z nimi. Ale należę do nich, do ich grobów masowych.

Przez śmierć swą pragnę wyrazić najgłębszy protest przeciwko bezczynności, z jaką świat się przypatruje i pozwala lud żydowski wytępić. Wiem, jak mało znaczy życie ludzkie, szczególnie dzisiaj. Ale skoro nie potrafiłem tego dokonać za życia, może śmiercią swą przyczynię się do wyrwania z obojętności tych, którzy mogą i powinni działać, by teraz jeszcze, w ostatniej bodaj chwili, uratować od niechybnej zagłady tę garstkę Żydów polskich, jaka jeszcze żyje.

Życie moje należy do narodu żydowskiego w Polsce, więc je daję. Pragnę, by ta garstka, która ostała się jeszcze z kilkumilionowego żydostwa polskiego, dożyła wraz z masami polskimi wyzwolenia, by mogła oddychać w Kraju i w świecie wolności i sprawiedliwości socjalizmu za wszystkie swe męki i cierpienia nieludzkie. A wierzę, że taka właśnie Polska powstanie i że taki właśnie świat nastąpi.

Ufam, że Pan Prezydent i Pan Premier skieruje powyższe moje słowa do wszystkich tych, dla których przeznaczone są, i że Rząd Polski natychmiast rozpocznie odpowiednią akcję na terenie dyplomatycznym i propagandowym, ażeby jednak tę resztkę żyjących jeszcze Żydów polskich uratować przed zagładą.

Żegnam wszystkich i wszystko, co mi było drogie i co kochałem.
Szmul Zygielbojm

<<<
To His Excellency
The President of the Republic of Poland
Wladyslaw Raczkiewicz
Prime Minister
General Wladyslaw Sikorski
Mr. President,
Mr. Prime Minister,

I am taking the liberty of addressing to you, Sirs, these my last words, and through you to the Polish Government and the people of Poland, and to the governments and people of the Allies, and to the conscience of the whole world:

The latest news that has reached us from Poland makes it clear beyond any doubt that the Germans are now murdering the last remnants of the Jews in Poland with unbridled cruelty. Behind the walls of the ghetto the last act of this tragedy is now being played out.

The responsibility for the crime of the murder of the whole Jewish nationality in Poland rests first of all on those who are carrying it out, but indirectly it falls also upon the whole of humanity, on the peoples of the Allied nations and on their governments, who up to this day have not taken any real steps to halt this crime. by looking on passively upon this murder of defenseless millions tortured children, women and men they have become partners to the responsibility.

I am obliged to state that although the Polish Government contributed largely to the arousing of public opinion in the world, it still did not do enough. It did not do anything that was not routine, that might have been appropriate to the dimensions of the tragedy taking place in Poland.

Of close to 3.5 million Polish Jews and about 700,000 Jews who have been deported to Poland from other countries, there were, according to the official figures of the Bund transmitted by the Representative of the Government,** only 300,000 still alive in April of this year. And the murder continues without end.

I cannot continue to live and to be silent while the remnants of Polish Jewry, whose representative I am, are being murdered. My comrades in the Warsaw ghetto fell with arms in their hands in the last heroic battle. I was not permitted to fall like them, together with them, but I belong with them, to their mass grave.

by my death, I wish to give expression to my most profound protest against the inaction in which the world watches and permits the destruction of the Jewish people.

I know that there is no great value to the life of a man, especially today. But since I did not succeed in achieving it in my lifetime, perhaps I shall be able by my death to contribute to the arousing from lethargy of those who could and must act in order that even now, perhaps at the last moment, the handful of Polish Jews who are still alive can be saved from certain destruction.

My life belongs to the Jewish people of Poland, and therefore I hand it over to them now. I yearn that the remnant that has remained of the millions of Polish Jews may live to see liberation together with the Polish masses, and that it shall be permitted to breathe freely in Poland and in a world of freedom and socialistic justice, in compensation for the inhuman suffering and torture inflicted on them. And I believe that such a Poland will arise and such a world will come about. I am certain that the President and the Prime Minister will send out these words of mine to all those to whom they are addressed, and that the Polish Government will embark immediately on diplomatic action and explanation of the situation, in order to save the living remnant of the Polish Jews from destruction.

I take leave of you with greetings, from everybody, and from everything that was dear to me and that I loved. >>>


Źródło: Kazimierz Iranek-Osmecki, ?Kto ratuje jedno życie... Polacy i Żydzi 1939-1945?, Londyn 1968, s. 213-214. Przedruk za: http://www.zydziwpolsce.edu.pl

English translation by Yad Vashem: http://www1.yadvashem.org/about_HOLocaust/documents/part2/doc154.html
Ostatnia modyfikacja: luty 10, 2010, 09:57:25 przez: betlej  
Stanislaw Nowak
Comment
re:re:The Decision not to write "Żyd" on the plaque
Komentarz:9 , śro luty 10, 2010, 03:37:40
Maciej,
The story, as a text, written above about Szmul Zygielbojm would be fine if it was not for the last paragraph and especially for the last sentence.

The last sentence starts with the word "perhaps". I really think that there should be no "perhaps" if it comes to historical facts. Facts are just facts. That is why it is important to get things right. Sometimes it might be a very painful personal journey. And believe me I went thought a real trauma and a harrowing journey of self-discovery when I got to the very bottom of my family history , when finally I received a response to my enquiry by email from Museum of Auschwitz, detailing how a member of my family, to whom my own grandma was very close to emotionally, namely her brother, was murdered in 1940. I am going to stop there.

Now I live in the West and there are constant sentiments and implications that it was the Poles who built the camps and are fully responsible for the Holocaust, sometimes to the point that Germany Nazi completely disappears from the picture and other atrocious lies.

That I will not allow.

There are also various agendas in the world at the moment. Holocaust is used and abused as an excuse for other violence, as you probably know, how do you feel about what happened a year ago in Gaza?

I , personally, am against any kind of violence and although absolutely agree that we should FORGIVE BUT NEVER FORGET I would definitely have the Pandora Box hermetically closed.

This website, I thought was entirely different . I thought it was ment for people, who used to have Jewish friends and colleagues and neighbors, to vent their sense of loss in a peaceful non confrontational way.

But surely you wouldn't want another war Maciej, would you? The only winners would be the people at the very top who produce the millitary weapons and for that instigate conflicts to make big money. This is wrong. I think it is worth to dig into history, and especially into history of American companies such as General Motors, IBM who supplied the weapons for both sides of the war. It is all too easy to divide the peoples, "wsadzić kij w mrowisko" with elusive suggestion that turns into a big misunderstanding and grows into a full blown conflict. But Hitler could have been easily assassinated before the war.

I think it is time to stand back and look from a little distance and calm ourselves down because war is a horrible thing and it should be avoided at all costs. I really hope you agree with me on that.

Surely it is better to build the constructive and peaceful dialogue rather than keep throwing the blame like a ball and hang on to the past. It is women and children who die during the war, and the survivors carry deep psychological wounds they pass on to their own children. What is the purpose of that?

Yes I would like to know more about Szmul Zygielbojm and I do have an open mind, but only to the detailed facts and not to sentiments. Especially negative sentiments. Please reread the last sentence that says:
"Perhaps for them he was just a Jew."

It is ambiguous. It can mean many things :

1. that Szmul Zygielbojm had a strong Jewish identity, lived in a hermetic Jewish society and therefore by his act he only wanted to draw attention to the Jewish suffering,

2. that he has been assimilated into the Polish culture well but the city council itself decided not to recognize that because of fear that they can damage his Jewish identity

4. that the city council was under the strict Soviet regime at the time and had orders to suppress any national identity be it Polish or Jewish

5. finally that the city council was made up of simple, jingoistic men and expression "just a Jew" can than be understood or misconstrued as "not worthy because only a Jew as opposed white European" and in that sense simply racist


After reading the last sentence it is not clear what the the author's meaning is.

That is why I am disappointed and wrote that I would like to know the details. A little thing like that immediatelly sets precedence for another ambiguity and another confusion and misunderstanding or Pandora Box. No !!! to Pandora Box. Yes !!! to stating the facts right , better understanding and positive expressions of Love, liberty , freedom and human rights.

But even abstracting from that, question of suicide is very difficult one, and I am sure as a Jew you must be aware of that.

Generally questions of identity are tough.

Anyway. No hard feelings. I hope to read more about Szmul Zygielbojm.

Thank you.
maciej bulanda
Comment
Re: The Decision not to write "Żyd" on the plaque
Komentarz:8 , śro luty 10, 2010, 01:35:20
As I understood from your statement is, that you now reckon the action "I miss you Jew" is wrongdoing, isn't it ? If I grasp you correctly please let me be advocate of this action's concept.

For more than 60 years in our country - Poland - the subject of Jews was a taboo. There are many, many reason for this, one of which is definitely the fear about you've been writing already. Second major feature of this "few generations silence" were undoubtedly the acts of anti-Semitism, pogroms and executions. We would probably all agree about the Pole's sins of passivity which was alegdly caused by the fear and traumas of war. However, it is not our role here in this place to argue about the causes of current status quo.
The action aimed and will hopefully continue, to open the Pandora's Box (forgive me for not convenient parallel) which remained closed for too long.
My grandma who has been born as a Jewish child in Lodz in 1940, was for much too long scared of this themes. She was still afraid and worried not so long ago, when I told her that It's rather an honor for me to be a jewish, than a blame. I convinced her and explained that it's crucial to speak out loud about a jewish heritage. Today, even though I'm 20 years old, I share the same view as my grandma, that we are obliged to speak about it, in order not to let this history be swallowed up by amnesia nor hesitation.
To remind you the story of Jews that had survived the war, it was significant that those who faced their phantoms and traumas of the Shoah, began to live peacefully and more normally that those who didn't shared those tragic memories.
By all these I mean that we cannot let the time to do something with those stories. We, both Polish and Jewish, ought to preserve those testimonies, share them and discuss, instead of become passive...
To conclude, this action, those memories that I am pleased to translate sometimes, are all bringing one common value: the dialogue. Perhaps forgiveness too, if you followed all memories. It's not about somebodies right or wrong. It's all about our memories which are supposedly true. For me it is a sign that there's a call for this discussion, as well as an expression of vacuum and regret...

To bring up the story of Szmul Zygielbojm for you, I will place the translation of my comment beneath, which is more or less about his life.

(Please forgive me, I didn't follow by what you mean that the facts are meant to cultivate a negative sentiment.)

Res. Maciej Bulanda
Stanislaw Nowak
Comment
The Decision not to write "Żyd" on the plaque
Komentarz:7 , wto luty 09, 2010, 23:28:33
I would like to know more facts about the event.
It is all too easy sometimes to get extremely emotional while discussing the ww2 in Poland. I would like to know more about the circumstance of the suicide. Maksymilian Kolbe gave his own life for the life of another person in the concentration camp. I am sure there was a lot of people who committed suicide in the camps only out of fear. It was just all too easy to draw attention to oneself and simply get shot by the guards. However this would not make person a hero. Was it in the camp? What were the details? The story above is just a bit vague.

You know, having read the articles in the Times asking the Poles to share the responsibility for the whole Holocaust with the Nazis just over a year ago, I am now very rarely surprised at the made up stories and discrepancies that are full of negative sentiment and sometimes even hysteria but hardly to do with the real facts. They are ment to cultivate that negative sentiment.

Another angle of that story above , apart from the decision simply being madeby the city council according to the facts ( a far fetched parallel would be that not every candidate is accepted to be proclaimed a saint by the Vatican either ) could be that the word Jew is still a TABOO due to the TRIGGERS of extreme paranoia during the ww2 it carries. If one said the word Jew during the war, one was doomed, meaning: arrested, family and friends and neighbours included , taken to the concentration camp or killed on the spot . Have you ever heard of Gestapo? you see it was a Nazi police, they were everywhere and worked under the cover most of the time. When one says the word Żyd to a person from the older generation of Poles, this person immediately has an involuntary reaction : jumps on the chair, makes frightened expression and his or her whole world stops for a minute.

This is not because this person is anti-semitic but only because he or she lived through the Nazi occupation in Poland.

Nowhere else in Europe the spying of the Gestapo was that extreme and intense as it was in Poland. So jumping into judgmental mode straight away, and implying obvious conclusions really seems a bit suspicious to me too. Ask yourself how would you react to the word Żyd if you saw what all of these people of older generation saw in their young lives. Murder and distruction and living in the constant fear for 6 solid years. Big majority of the Poles lost their families and loved ones too. Obviously their behavior is surprising to us, sometimes even comical, but it is real. So things are not that linear.

To conclude: know the facts and the whole picture before passing the judgments. I really hoped that this action was supposed to build bridges rather than new walls.

I am disappointed now.

Thank you.
maciej bulanda
Comment
Re: Szmul
Komentarz:6 , wto luty 09, 2010, 14:01:25
Ad vocem Anynomous'a:
Czy zatem również Powstańców Warszawskich nie zakwalifikowałby Pan do grona bohaterów, ludzi Wielkich, tylko dlatego, że szli na pewną śmierć ?! W dyskusjach nad sensem wybuchu Powstania Warszawskiego zapomina sie o najwazniejszym, ze Ci ludzie chcieli walczyc i walczyli bo nie mieli żadnej innej altrnatywy... Mowie o tym dlatego zeby przypomniec jaka byla sytuacja Żydów, której apogeum było Powstanie w Getcie. Była Bezndziejna. Co wiecej walczyli obserwowani przez obywateli pierwszej kategorii...
Na nic zdały się działania dyplomatyczne AK i Jana Karskiego a potem Jana Nowaka Jezioranskiego. Nikt w Anglii ani w USA nie wierzył w to o czym opowiadali, tak samo jak nie wierzyli Szmulowi Zygielbojmowi, który walczył właśnie tak aby ocalić cały naród... Mowiac ze nie jest wielkim Polakiem bo popelnil samobojstwo, zapewne zapomniał Pan o tym kim przedtem był ten człowiek. Do roku '42 był przywódcą Bundu, potem udałomu się uciec do Londynu gdzie został członkiem *Rady Narodowej RP*. wielokrotnie głosił światu świadectwo o zagładzie dokonywanej przez nazistów w Polsce. Jeśli uważa Pan przemawianie na antenie BBC czy wysylanie depeszy do prezydenta FD Roosvelta za niegodne Wielkiego Polaka to na prawde nie wiem kto na taki tytul zasluguje. "Śmiercią swoją pragnę wyrazić najsilniejszy protest przeciw bierności, z którą świat przygląda się i dopuszcza zagłady ludu żydowskiego" to ostatnie słowa Zygielbojma napisane do prezydenta Raczkiewicza i premiera Sikorskiego w dniu kiedy dogasały ruiny getta w Warszawie.
Proszę pójść na róg Żelaznej i Twardej, wyobrazić sobie że tam stało Getto i to że nikt Panu nie wierzy...

<<< Ad vocem the Anynomous (who argued that committing a suicide it's rather not an act for which someone should have been regarded as a polish hero.)

Would you also did not qualified Warsaw Insurgents of 1944 among the Great Poles, only because they went to a certain death?! In discussions on the meaning of the Warsaw Uprising it is forget the most important issue, tone that these people wanted to fight and they did because they had been left with no alternative. Im writing about this to remind a situation in which the Jews had been placed, of which climax had been the Ghetto Uprising in 1943. The situation was hopeless. What is more they were fighting as the second-class citizens...

For nothing seemed the diplomatic efforts of AK that had sent Jan Karski and Jan Nowak Jezioranski to gave a testimony. Nobody in England and USA did not believed them, therefore they didn't listened to Szmul Zygielbojm who fought to rescue a millions. Saying that he is not a great Pole because he committed suicide, you probably forgot about what man he had been. Until '42 was the leader of the Bund Party, then he have managed to escape to London where he became a member of the National Council of Poland, the imitated parliament of Poland on emigration. He repeatedly proclaimed the witness of the destruction carried out by the Nazis in Poland. If you reckon that a speech on BBC or the letters to President Franklin Delano Roosevelt to be unworthy of the Great Pole, I truly don't know who deserves such a title.
"Through my Death I would like to express its strongest protest against the passivity with which the world watches and permits the extermination of the Jewish people" the last words Zygielbojm had written to the president Raczkiewicz and prime minister Sikorski, at the time when the ruins of the Warsaw ghetto were expiring. He died in London.

Please go on the crossing of Twarda and Zelazna in Warsaw downtown, and try to imagine that there was a Ghetto and the fact that nobody would believes you... >>> translation by Maciej Bulanda >>>
Ostatnia modyfikacja: luty 10, 2010, 08:16:01 przez: betlej  
Showing comments 1 to 10 of 15 | Next | Last